We kunnen in het dagelijks leven niet zonder water. Indien u veel water gebruikt is het financieel aantrekkelijk om een eigen watervoorziening aan te leggen. Al meer dan dertig jaar boren wij waterbronnen en zuiveren we het grondwater. Bij ons krijgt u tien jaar garantie op de capaciteit en zandvrijheid van het bronwater van een professionele bron.

We leveren alles wat bij een eigen waterwinning nodig is, met capaciteiten voor 4,5 m³ tot 120 m³ per uur. Uiteraard leggen wij dit graag voor u aan. Binnen korte tijd beschikt u over uw eigen water.

Een eigen bron is in diverse sectoren zeer goed bruikbaar:

  • particulier: voor tuinberegening;
  • agrarisch: in de veehouderij, pluimveehouderij, viskwekerijen en tuinbouw;
  • recreatie: bij campings, zwembaden, paardenmaneges en bungalowparken;
  • brandpreventie: voor bluswater bij vuurwerkbunkers, brandweerkazernes of grote bedrijven;
  • industrieel: in het grijswatercircuit (hergebruik van o.a. gereinigd douchewater), bij koelingmachines, autowasstraten en betonmortels.

Soorten bronnen

Het is belangrijk voor de juiste bron te kiezen. Een goed functionerend systeem gaat lang mee en levert talloze voordelen op. De keuze voor bron wordt bepaald aan de hand van het doel waarvoor u de bron nodig heeft en de grondsoort ter plaatse.

Er zijn twee soorten bronnen met verschillende dieptes:

Spoelbron

Een spoelbron (ook wel hobbybron genoemd) heeft een diepte van ongeveer 15 à 20 meter en wordt handmatig aangebracht. Het water is van sterk wisselende kwaliteit en bevat vaak een hoog ijzergehalte.

Professionele waterbron

Met een professioneel geboorde bron wordt goed drinkwater gewonnen, deze bron boren we gemiddeld 40 à 60 meter diep met behulp van onze boorkraan. Hiermee kunnen grote capaciteiten water opgepompt worden voor grootverbruikers zoals agrarische bedrijven. De door ons geboorde bronnen hebben zeer lange levensduur.

Met deze boorkraan (zuigboorinstallatie) kunnen tot 100 meter diep boren. Hierbij kunnen we op elke diepte duidelijk bepalen met welke grondlaag we te maken hebben. Op basis van ervaring uit eerdere boorwerken in de omgeving en de gegevens die we verkrijgen via de Nederlandse databank kunnen wij u een specifieke schatting geven van de noodzakelijke diepte van de bron.  De bodemopbouw bepaalt uiteindelijk de definitieve diepte.  dsc00910

Kwaliteit

Al onze boorwerkzaamheden verrichten wij volgens de BRL SIKB 2100 en NEN 3140 certificatienorm, die strenge kwaliteitseisen stelt aan onze werkzaamheden en deze ook controleert. Al onze boorgegevens worden beschreven en vastgelegd.

We gebruiken spoelbakken om het boorsediment op te vangen, zodat de boorlocatie relatief schoon blijft. De aarde storten we nabij de boorplaats, maar desgewenst kunnen we tegen meerprijs deze grond ook voor u afvoeren.

Bronpompinstallatie en ontijzering

Elke bron moet voorzien worden van bronpompinstallatie om het water omhoog te brengen. We leggen dit graag compleet bij u aan, met of zonder ontijzeringsysteem. De opbouw van de installatie wordt bepaald door de functie van de bron en de gevraagde capaciteit. Omgevingsfactoren spelen uiteraard ook een rol.

We hebben ervaring in verschillende pompinstallaties, elk van goede kwaliteit en met een lange levensduur. Uiteraard kunt u ook voor onderhoud van een bestaande installatie bij ons terecht.

Neem contact met ons op voor advies en meer informatie. 

Van der Haar Bronbemaling

Kootwijkerbroek
Tel.: (0342) 44 22 58
Mobiel: 06- 22 510 460
info@bronbemaling.nu

Alle rechten voorbehouden 2023. Van der Haar Bronbemaling B.V.
Algemene voorwaarden

Ontwerp & realisatie Van de Pol Reclame - Barneveld