Bronboring

Al meer dan dertig jaar boren wij waterbronnen en zuiveren we het grondwater.

We kunnen in het dagelijks leven niet zonder water. Indien u veel water gebruikt is het financieel aantrekkelijk om een eigen watervoorziening aan te leggen. Bij ons krijgt u tien jaar garantie op de capaciteit en zandvrijheid van het bronwater van een professionele bron.

We leveren alles wat bij een eigen waterwinning nodig is, met capaciteiten voor 4,5 m³ tot 120 m³ per uur. Uiteraard leggen wij dit graag voor u aan. Binnen korte tijd beschikt u over uw eigen water.

Een eigen bron is in diverse sectoren zeer goed bruikbaar:

  • particulier: voor tuinberegening;
  • agrarisch: in de veehouderij, pluimveehouderij, viskwekerijen en tuinbouw;
  • recreatie: bij campings, zwembaden, paardenmaneges en bungalowparken;
  • brandpreventie: voor bluswater bij vuurwerkbunkers, brandweerkazernes of grote bedrijven;
  • industrieel: in het grijswatercircuit (hergebruik van o.a. gereinigd douchewater), bij koelingmachines, autowasstraten en betonmortels.
van der haar bronboring 02 bronboring brandbron van der haar bronboring 03 van der haar bronboring 04 Deepwell boren

Soorten bronnen

Het is belangrijk voor de juiste bron te kiezen. Een goed functionerend systeem gaat lang mee en levert talloze voordelen op. De keuze voor bron wordt bepaald aan de hand van het doel waarvoor u de bron nodig heeft en de grondsoort ter plaatse.

Er zijn drie soorten bronnen met verschillende dieptes:

Spoelbron

Een spoelbron (ook wel hobbybron genoemd) heeft een diepte van ongeveer 10 à 15 meter en wordt handmatig aangebracht. Het water is van sterk wisselende kwaliteit en bevat vaak een hoog ijzergehalte.

Professionele waterbron

Met een professioneel geboorde bron wordt goed water gewonnen, deze bron boren we gemiddeld 40 à 80 meter diep met behulp van onze boorkraan. Hiermee kunnen grote capaciteiten water opgepompt worden voor grootverbruikers zoals agrarische bedrijven. De door ons geboorde bronnen hebben zeer lange levensduur.

Met deze boorkraan (zuigboorinstallatie) kunnen tot 100 meter diep boren. Hierbij kunnen we op elke diepte duidelijk bepalen met welke grondlaag we te maken hebben. Op basis van ervaring uit eerdere boorwerken in de omgeving en de gegevens die we verkrijgen via de Nederlandse databank kunnen wij u een specifieke schatting geven van de noodzakelijke diepte van de bron. De bodemopbouw die we tijdens de boring nauwkeuring bekijken, bepaalt uiteindelijk de definitieve diepte van de bron.

Brandbron

Soms is een brandbron nodig om een blussysteem van voldoende water te voorzien. De brandbronnen die wij aanbrengen en inbouwen voldoen aan alle eisen die door de brandweer worden gesteld. Ook beschikken wij over verschillende typen aansluitingen en aanrijdbeveiligingen.

Bronpompinstallatie en ontijzering

Elke bron moet voorzien worden van bronpompinstallatie om het water omhoog te brengen. We leggen dit graag compleet bij u aan, met of zonder zuiveringssysteem. De opbouw van de installatie wordt bepaald door de functie van de bron en de gevraagde capaciteit. Omgevingsfactoren spelen uiteraard ook een rol.

We hebben ervaring in verschillende pompinstallaties, elk van goede kwaliteit en met een lange levensduur. Uiteraard kunt u ook voor onderhoud van een bestaande installatie bij ons terecht.

van der haar bronboring 05 van der haar bronboring 07 van der haar bronboring 06 van der haar bronboring 08

Kwaliteit

Al onze boorwerkzaamheden verrichten wij volgens de BRL SIKB 2100 en NEN 3140 certificatienorm, die strenge kwaliteitseisen stelt aan onze werkzaamheden en deze ook controleert. Al onze boorgegevens worden beschreven en vastgelegd.

We gebruiken spoelbakken om het boorsediment op te vangen, zodat de boorlocatie relatief schoon blijft. De aarde storten we nabij de boorplaats, maar desgewenst kunnen we tegen meerprijs deze grond ook voor u afvoeren.

Offerte

Om een offerte te kunnen maken, nemen we vanuit een database een aanname van de grondlagen op uw locatie. Zo kunnen we een schatting maken van de benodigde diepte van de bron.

De offerte is daarom altijd gebaseerd op bodemlagen die we verwachten aan te treffen, de werkelijke diepte van de bron wordt bepaald door de boormeester tijdens de boring.

Voor de bronpompinstallatie zijn tal van mogelijkheden, hierin geven we u graag een passend advies.

Wilt u een offerte ontvangen? Stuurt u ons een email met de adresgegevens van de bronlocatie en uw wensen, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Vraag het aan onze Bronboring specialisten

Indien u advies nodig heeft of een afspraak wilt maken, bel of mail ons gerust. We bieden u graag geheel vrijblijvend een advies of passende offerte aan.

Neem contact op