Certificaten & Wetgeving

Wetgeving

Met onze werkzaamheden hebben we te maken met diverse wetten en regels. Wat kunt u verwachten? Hieronder enkele voorbeelden:

Tijdelijke bronbemaling: meldplicht of vergunningaanvraag bij het Waterschap en/of gemeente.

Voor het onttrekken van grondwater moet u toestemming vragen, evenals voor het lozen van het grondwater. Over het lozen wordt soms ook een heffing aan u doorberekend. De regels en wetten verschillen in Nederland per waterschap, provincie en gemeente. Meestal vind u op de website van het waterschap in uw regio een samenvatting hiervan. Indien gewenst kunt u ons machtigen om de melding bij de verschillende overheidsinstanties namens u te verzorgen.

  • Waterwet (www.helpdeskwater.nl): regels voor beheer van oppervlakte- en grondwater;
  • Keur (verordening van het Waterschap) of Provinciale verordening: verordeningen met specifieke regels voor o.a. bemalingen (website van betreffende waterschap of provincie);
  • BLBI (Besluit lozen buiten inrichtingen): algemene regels voor kwalitatieve eisen van lozingen; (link: wetten.nl - Regeling - Besluit lozen buiten inrichtingen - BWBR0029789 (overheid.nl))
  • WBB (Wet Bodem Bescherming): regelgeving die van toepassing is indien grondwaterverontreinigingen worden beïnvloed.

Bronboring: meldplicht of vergunningaanvraag bij het Waterschap en/of provincie.

Er zijn twee gevallen waarin u verplicht bent een melding te doen van het aanbrengen van een bron:
  • In sommige gebieden in Nederland geldt een dieptebeperking of bevind zich een boringsvrije zone. U bent dan verplicht een melding te doen. De provincie en Waterschap moeten hier eerst akkoord geven voordat de boorwerkzaamheden mogen starten.
  • Als u meer wilt onttrekken dan 10 m³/uur.

Indien gewenst kunnen wij u assisteren bij het doen van een melding of vergunningsaanvraag.
Houd rekening met een behandelingstermijn van de overheid hiervoor.

Certificaten

Wij beschikken over de volgende certificaten:

VCA* : Veiligheidscertificaat

Door het continu toepassen van veiligheidsmanagementsysteem VCA * zorgen wij voor een structurele beheersing van veiligheid en het handhaven van het veilligheidsbewustzijn van onze medewerkers.

Klik hier voor een exemplaar van ons certificaat >>

NEN-EN-ISO ISO 9001 (2008): Kwaliteitscertificaat

ISO is een kwaliteitsmanagementsysteem dat ervoor zorgt dat de kwaliteit in allerlei processen wordt gewaarborgd. Voor ons is de kwaliteit van onze organisatie en dienstverlening een permanent aandachtspunt. Het borgen van deze kwaliteit is verweven in onze manier van werken.

Klik hier voor een exemplaar van ons certificaat >>

BRL SIKB 2100 (bodembeheer SIKB): Uitvoeringscertificaat Mechanisch Boren

De overheid stelt regels aan het uitvoeren van boringen om de kwaliteit van het grondwater te beschermen. Sinds 2011 mogen daarom bepaalde typen mechanische boringen alleen nog worden uitgevoerd door bedrijven die beschikken over het certificaat Mechanisch Boren en daarmee voldoen aan daarvoor gestelde eisen.

Klik hier voor een exemplaar van ons certificaat >>

Erkend Leerbedrijf

Met deze Aequor-certificering mag Van der Haar Bronbemaling optreden als erkend leerbedrijf en staan we garant voor leermogelijkheden en deskundige begeleiding van leerlingen.

Klik hier voor een exemplaar van ons certificaat >>

BRL SIKB 12000

Daarnaast zijn wij begonnen met de voorbereidingen voor het behalen van BRL SIKB 12000: Het uitvoeringscertificaat voor tijdelijke grondwaterbemaling . Deze certificering is nog niet verplicht, maar is wel een manier waarop we ons willen onderscheiden in kwaliteit en nauwkeurigheid van onze bemalingen.

Vraag het aan onze specialisten

Indien u advies nodig heeft of een afspraak wilt maken, bel of mail ons gerust. We bieden u graag geheel vrijblijvend een advies of passende offerte aan.

Neem contact op